พูดงาน TEDx Talk Chiangmai 2013

Published on 9 Nov 2013

What we gain from pain, what we fail from pills" by Surat Tanprawate, Director of Headache Unit, Chiang Mai University. Lecturer in Neurology, CMU (อ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช, นักประสาทแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

Dr. Surat Tanprawate is a neurologist and lecturer at the Northern Neuroscience Centre, Chiangmai University, and is Secretary of the Thai Headache Society. Surat trained in neurology in Thailand before completing a master's degree in 2010 in clinical neurology at University College, London, where he studied with the Headache Group. Surat is a member of the International Working Group of Young Neurologists and Trainees of the World Federation of Neurology. He is interested in the quality of life in patients suffering primary headache disorder and in unusual primary headache disorder. At present, he is working as a headache specialist at the Northern Neuroscience Center (NNC) and Center of Thai Traditional and Complimentary Medicine (TTCM), Chiang Mai University. He is also a member of the Thai Headache Society (Facebook http://on.fb.me/13B3ii8).

อ.นพ.สุ รัตน์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย University College London (UCL) ในปี 2010 ระหว่างการศึกษานั้น, เขาเข้าร่วมกลุ่มศึกษาโรคปวดศีรษะที่ควีนส­แควร์, UCL, ที่ซึ่งเขาได้ทำงานในโครงการ "คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะ­" เขาเป็นตัวแทนของคณะผู้ทำงานระหว่างประเทศ­ของนักประสาทวิทยาและผู้ฝึกหัดรุ่นใหม่ (IWGYNT) ในทวีปเอเชีย ขณะนี้เขาทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญโรคปวดศีรษ­ะ ที่ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ (NNC) และศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเขายังเป็นสมาชิกของชมรมศึกษาโรคปวดศีร­ษะอีกด้วย

http://surattanprawate.com/
http://www.tedxchiangmai.com

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized.* (*Subject to certain rules and regulations)