โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

อังคาร (9.00-14.00) : คลินิกโรคสมองและระบบประสาททั่วไป

พุธ (9.00-12.00) : คลินิกเฉพาะทางโรคสมองและระบบประสาท (โรคสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน โรคกล้ามเนื้อและเส้นประสาท โรคปลอกประสาทอักเสบ)

ศุกร์ (9.00-12.00) : คลินิกฉีด Botulinum Toxin (1 st week), คลินิกโรคปวดศีรษะ (2nd, 3rd, 4th week)

ศูนย์ศรีพัฒน์ คลินิกเฉพาะทางระบบประสาทและสมอง

จันทร์, อังคาร, พฤหัส (14.30-19.30) ชั้น 9 ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ

เสาร์ (9.00-15.00) ชั้น 9 ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ศุกร์ (17.00-20.00) ชั้น 4 คลินิกเฉพาะทางโรคสมองและระบบประสาท เชียงใหม่ราม

Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital

Tuesday (9.00-14.00) : General Neurology Clinic

Wednesday (9.00-12.00) : Neurology Specialty Clinic (Parkinson' disease, Dementia, Multiple Sclerosis, Muscle and Nerve Clinic)

Friday (9.00-12.00) : Botulinum Toxin Clinic (1 st week), Headache Clinic (2nd, 3rd, 4th week)

Sriphat Medical Center: Neurology Clinic

Monday, Tuesday, Thursday (14.30-19.30): 9th floor, The Northern Neuroscience Center (NNC), Sriphat Building

เสาร์ (9.00-15.00) : 9th floor, The Northern Neuroscience Center (NNC), Sriphat Building

Chiang Mai Ram Hospital

Friday (17.00-20.00) 4th floor, Neurology specialty clinic, Chiang Mai Ram Hospital