นพ. สุรัตน์ ตันประเวช ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมอง  Dr. Surat Tanrprawate, MD, MSc(London), FRCP(T)

 

นพ. สุรัตน์ ตันประเวช ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมอง

Dr. Surat Tanrprawate, MD, MSc(London), FRCP(T)

ประวัติ

ทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญโรคระบบประสาทและสมอง และ ผู้เชี่ยวชาญโรคปวดศีรษะ ไปเรียนและทำงานวิจัยที่ Institute of Neurology, Queen Square, University College London (UCL) ที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา 2 ปี แล้วก็กลับมาเป็น อาจารย์แพทย์ ที่คณะแพทยศาสตร์และศูนย์โรคสมองภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากการรักษาคนไข้ ก็สนใจเรื่องการให้ข้อมูลแก่สาธารณะและการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต

 

Bio sketch

 

I work as a neurologist and headache specialist at Chiangmai university. I graduated from University College London, UK. I interest in public speaking and how to contribute our knowledge and information to develop our society. 

ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Position)

อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Neurology staff at Chiang Mai University and The Northern Neuroscience Center (NNC)

หัวหน้าคลินิกโรคปวดศีรษะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Director of Chiang Mai Headache Clinic, CMU

ตัวแทนชมรมโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติภาคเหนือ : Northern Thailand PD and MD representative

เลขาชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะแห่งประเทศไทย : Thai Headache Society Secretariat

ตัวแทน International Working Group of Young Neurologists and Trainees ใน เอเชีย