neurology brochure

การออกแบบการให้ข้อมูล บางทีมันก็ต้องการสิ่งที่น่าสนใจ ประกอบกับการนำไปใช้งานได้ด้วย การออกแบบ brochure จึงได้เริ่มขึ้น โดยความร่วมมือของ Rabbithood studio 

"ด้วยไอเดียของการทำแผ่นพับการให้ข้อมูลโรคที่พบได้บ่อย และทำแบบฟอร์มให้น่าสนใจและเก็บเอาไว้ได้ ไม่ว่าจะเป็นหมอหรือคนไข้"

แรก ๆ ก็ set โรคที่พบได้บ่อยทางระบบประสาทก่อนว่าชุดนึงมันควรจะมีกี่แผ่น เพื่อให้เรื่องราวมันเรียงร้อยต่อกัน แล้วก็ไปบอก ไอเดียเกี่ยวกับโรคให้กับ คุณโจ้ แห่ง Rabithood studio ซึ่งก็บอกให้ส่งรูปที่เกี่ยวกับสมองมา 

คือจริง ๆ โรคที่เราทำทางคลินิกที่อยู่ใน set เดียวกัน มันควรจะเป็น โรคไมเกรน โรคพาร์กินสัน โรคสมองเสื่อม โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคลมชัก และโรคเส้นเลือดสมอง แต่ว่ากลายเป็นว่าที่ทำก่อนนี่เป็น อาการเวียนศีรษะ vertigo เลย ไม่มีเหตุผลอะไรมาก เพราะ sponsor ให้มา 

การทำอะไรที่ไม่อยู่ในกรอบและไม่น่าเบื่อมันก็สนุกดี ยิ่งหากทำแล้วได้ประโยชน์แก่คนที่รับข้อมูลข่าวสารด้วย

11700818_886498484733426_1205132699779093539_n.jpg