วันนี้คือประวัติศาสตร์ของวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้เป็นประวัติศาสตร์ของวันมะรืนนี้ 

ประวัติศาสตร์แพทย์เป็นเรื่องน่าสนใจครับ ส่วนตัวได้มีโอกาสไปเยือนสถานที่ต่าง ๆ ที่มีประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาล พิพิทธภัณฑ์ และก็ได้เก็บเครื่องมือ หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แพทย์ไว้ให้นักศึกษาแพทย์และผู้สนใจได้เรียนรู้ศึกษา และที่สำคัญทำให้เราเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลง เป็นไปของวิชาแพทย์

ด้านล่าง คือ Surat Medical Museum and Library (SMML) อันเป็น collection เล็ก ๆ ของข้าพเจ้า สำหรับศึกษาหาความรู้ด้านประวัติศาสตร์แพทย์
Mass Gen Hospital visit during MS meeting in Boston. MGH is renowned as the important hospital in term of historical background for first time using Ether in anaesthetic purpose.
I visited National museum of health and medicine in Washington DC. Awesome!
I visited Salpetriere hospital in Paris.
I visited Jame's Parkinson' house in Hoxton square in 2011. Now, Jame Parkinson's house is transform to coffee shop.