ปวดหัวขณะหลับ (Hypnic headache) แล้วฉันจะนอนได้อย่างไร?

Added on by Surattanprawate.

วานก่อน มีคนไข้มาเล่าให้ฟังว่า มีอาการปวดศีรษะที่เหมือนนาฬิกาปลุก ผมถามว่าเป็นอย่างไร คนไข้บอกว่า อาการปวดศีรษะจะเกิดขึ้นขณะที่หลับไปแล้ว และจะลุกขึ้นมาปวดศีรษะอย่างรุนแรง เป็นอย่างนี้เป็นปี ๆ เดือนละเป็น 10 กว่าวัน 

 อาการปวดศีรษะที่ทำให้สะดุ้งตื่นขึ้นมาขณะหลับ ถือว่าเป็นอาการปวดศีรษะที่ต้องระวังจะเป็นโรครุนแรง มีหลายโรคที่เมื่อนอนหลับแล้ว จะทำให้อาการปวดศีรษะมากขึ้น ได้แก่ 

1. โรคแรงดันในโพลงกระโหลกศีรษะสูง เช่น มีก้อนในเนื้อสมอง มีการติดเชื้อในสมอง 

2. โรคปวดศีรษะคลัสเตอร์ (cluster headache) เป็นโรคปวดศีรษะที่พบได้น้อย เกิดจาก มีสมองส่วนที่ควบคุมการทำงานของเวลาผิดปกติ ตะปวดข้างเดียว ร่วมกับ ตาบวม ตาแดง น้ำตานำ้มูกไหล 

3. โรคปวดศีรษะขณะหลับที่ไม่พบสาเหตุ (hypnic headache)  เป็นโรคปวดศีรษะที่เกิดขณะหลับเท่านั้น จะปวด 2 ข้าง เมื่อคื่น อาการปวดจะค่อยๆ หายไป

 โรคที่นานๆเจอทีคือ โรคปวดศีรษะขณะหลับที่ไม่พบสาเหตุ(Hypnic headache) ซึ่งพบได้น้อยมาก ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการปวดศีรษะขณะที่หลับไปแล้วเท่านั้น และจะตื่นขึ้นมาปวดอย่างรุนแรงสักระยะจนค่อยๆ หายไป ซึ่งหากลองคิดดูว่า คุณกำลังฝันหวานอย่างสบายใจ แต่กลับมาปวดศีรษะจนต้องสะดุ้งตื่นเกือบทุกวัน มันคงไม่ใช่เรื่องสนุกแน่ๆ 

การรักษาโรคปวดศีรษะขณะหลับ รักษาได้ด้วยยา โดยเฉพาะยาที่มีหลักฐานมากที่สุดได้แก่ กาเฟอีน แต่ไม่ใช่ให้ทานจะได้ไม่ต้องนอนหลับนะครับ แต่ให้ทานเพื่อรักษาอาการปวดได้ 

IMG_0774.JPG