คลินิกสมองแพทย์สุรัตน์ ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2016 เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคทางสมองและระบบประสาท 

โดยมีปรัชญาการดำเนินงานคือ "การดูแลผู้ป่วยทุกท่านบนพื้นฐานของวิชาการแพทย์ที่ดีที่สุด" 

โรคที่ให้บริการในการรักษาได้แก่ โรคสมองทุกประเภท เช่น โรคความจำเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ โรคปวดศีรษะ โรคไมเกรน โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ โรคพาร์กินสัน โรคหลอดเลือดสมอง โรคเวียนศีรษะ โรคเดินเซ เดินลำบาก โรคไขสันหลัง โรคเส้นประสาทชา โรคตามัวที่เกิดจากสมองและประสาทตา และอื่น ๆ 

ให้บริการการตรวจรักษาโดย อ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมอง จบวุฒิบัตรอายุรกรรมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ได้รับปริญญาบัตรมหาบัณฑิต University College London ในสาขาเชี่ยวชาญประสาทวิทยา และทำงานเป็น Clinical Research Associated ในทีม Headache Group, Institute of Neurology, London 

พยาบาลและทีมงาน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินและการวิจัยผู้ป่วยสาขาประสาทวิทยา ดังนั้นท่านมั่นใจได้ว่า จะได้รับการประเมินและให้คำแนะนำได้ดีที่สุด